Herbst

Strona główna » Elektroniczny stół rowkowy SPRAYERTEST 1000/2000

Elektroniczny stół rowkowy SPRAYERTEST 1000/2000

Elektroniczny stół rowkowy SPRAYERTEST 1000/2000 służy do pomiaru rozkładu poprzecznego cieczy roboczej oraz łącznego wydatku cieczy ze wszystkich zamontowanych rozpylaczy w opryskiwaczach polowych.

Zestaw diagnostyczny składa się z wózka pomiarowego wyposażonego w stół rowkowy oraz odcinków szyn aluminiowych o długości 3,0 m. W celu przetworzenia danych, ich opracowania i wydruku polskiego Protokołu Kontroli w oraz wykresu rozkładu poprzecznego cieczy niezbędne jest podłączenie urządzenia do komputera/laptopa z drukarką poprzez punkt dostępowy WiFi.

Wózek pomiarowy automatycznie przemieszcza się do zadanych pozycji pomiarowych co 1000 (2000) mm w celu dokonania pomiaru wydatku i rozkładu cieczy roboczej.

Uzyskane wartości pomiarowe rozkładu poprzecznego cieczy przesyłane są bezprzewodowo w trybie online do komputera i błyskawicznie przedstawione w formie graficznej i /lub tabelarycznej. Po zakończeniu pomiaru wszystkie dane zostają przetworzone, opracowane oraz zapisane na twardym dysku komputera. Po wprowadzeniu dodatkowych danych dotyczących opryskiwacza polowego (szerokość robocza, pojemność zbiornika, ocena stanu technicznego itd.) można dokonać wydruku urzędowego Protokołu Kontroli oraz Zaświadczenia potwierdzającego sprawność sprzętu.