Herbst

Strona główna » Zestawy pomiarowe do kontroli pomp, układu cieczowego oraz manometrów ROT

Zestawy pomiarowe do kontroli pomp, układu cieczowego oraz manometrów ROT

Elektroniczny zestaw pomiarowy do badania pomp oraz armatury opryskiwaczy polowych i sadowniczych ROT 650/16/10 (ROT-650/60/40/10)
Pomiar przepływu cieczy w zakresie 7,5 l/min – 750 l/min przy regulowanym ciśnieniu od 0 – 10 bar (0 – 60 bar)
Kontrola wskazań manometrów w zakresie 0 – 10 bar (0-60 bar) z wykorzystaniem ciśnieniomierza elektronicznego
Kontrola pomp, dokładność wskazań manometrów oraz przepływomierzy wg zaleceń JKI
Dokładność pomiaru 0,1 bar, błąd wskazań max 0,1 bar
System adapterów umożliwiający badanie manometrów bez konieczności ich demontażu
Bezkontaktowy pomiar prędkości obrotowej WOM ciągnika
Automatyczny pomiar sprawności pompy przy zaprogramowanym poziomie ciśnienia roboczego
Tylko jeden przepływomierz dla całego zakresu pomiaru
Wielofunkcyjny czterowierszowy wyświetlacz LCD zapewniający równoczesne wyświetlanie wszystkich danych pomiarowych
Poręczny, wyjmowany mikrokomputer z wyświetlaczem
Automatyczne przyporządkowanie wszystkich danych pomiarowych kolejnemu numerowi klienta z datą i godziną wykonania pomiaru
Pamięć RAM o pojemności 100 rekordów, każdy z 10 danymi pomiarowymi
Transfer danych w formie tabeli do PC poprzez WiFi (opcja)