Lechler – Rozpylacze w uprawach sadowniczych i przestrzennych

Rozpylacze wirowe o pustym stożku TR

Rozpylacze wirowe o pustym stożku TR

Rozpylacze sadownicze o kącie strumienia 60° lub 80°. Optymalny wąski zakres wielkości kropel. Drobne krople zapewniają wysoki stopień pokrycia.

Rozpylacze asymetryczne eżektorowe IS 80

Rozpylacze asymetryczne eżektorowe IS 80

Wyjątkowo odporny na znoszenie cieczy rozpylacz do stosowania w opryskach krańcowych na granicy pól oraz pasowych. Optymalny rozkład poprzeczny cieczy we współpracy z rozpylaczami ID/IDTA.

Kompaktowe rozpylacze asymetryczne IDKS 80

Kompaktowe rozpylacze asymetryczne IDKS 80

Wyjątkowo odporny na znoszenie cieczy rozpylacz do stosowania w opryskach krańcowych oraz pasowych. Optymalny rozkład poprzeczny cieczy we współpracy z rozpylaczami IDK/IDKN/IDKT.

Rozpylacze asymetryczne OC

Rozpylacze asymetryczne OC

Rozpylacze o asymetrycznym kącie strumienia cieczy i przesuniętej w osi szczelinie wylotowej. Dzięki kompaktowej budowie odporne na uszkodzenia mechaniczne.