Lechler – Rozpylacze spacjalne

Dysze eżektorowe

Dysze eżektorowe

Polecane do zastosowania w zbiornikach głównych opryskiwaczy jako dysze mieszające zapewniające homogeniczny roztwór cieczy.

Dysze spłukujące

Dysze spłukujące

Dysze specjalne przeznaczone do montażu w rozwadniaczach eżektorowych do spłukiwania ich wnętrza.

Dysze wysokociśnieniowe

Dysze wysokociśnieniowe

Pełnostrumieniowe lub płaskostrumieniowe dysze wysokociśnieniowe do intensywnego mycia/płukania.