Pessl

Strona główna » Monitorowanie wilgotności gleby

Monitorowanie wilgotności gleby

Kompleksowe rozwiązania dla zarządzania procesami nawadniań

Urządzenia iMetos® są idealnym rozwiązaniem dla stałego monitorowania w czasie rzeczywistym najistotniejszych parametrów z punktu widzenia zarządzania procesami nawodnień plantacji.

Stacje iMetos® oraz wyspecjalizowane sensory umożliwiają monitorowanie gleby (wilgotność, temperatura, zasolenie, dostępne składniki pokarmowe oraz potencjał plonotwórczy), roślin (m. inn. pomiary dendrometryczne), atmosfery (różne parametry klimatyczne – np. ocenę parowania wody) jak również kontrolę systemów nawadniania (przepływ wody, jej ciśnienie, zawartość wody w profilu glebowym, wartość pH i elektryczną przewodność roztworu glebowego). Uzyskane lokalne dane pomiarowe mogą być skojarzone z precyzyjną mikroklimatyczną prognozą pogody dla lokalizacji stacji. Prezentuje ona z cogodzinną aktualizacją prognozowany przebieg najważniejszych parametrów klimatycznych (parowanie wody, ilość opadów i prawdopodobieństwa ich wystąpienia, temperaturę powietrza, prędkość wiatru itp.) na najbliższe 7 dni. Dane te mogą być kombinowane z rzeczywistymi danymi pomiarowymi na platformie www.fieldclimate.com. Analiza uzyskanych danych rzeczywistych oraz ich przewidywany przebieg w najbliższych dniach jest decydującym krokiem w określaniu indywidualnej strategii nawadniania plantacji. Umożliwia również doskonalenie posiadanych systemów irygacji oraz ich efektywniejsze wykorzystanie, np. poprzez kalkulację bilansu wodnego czy analizę dynamiki wilgotności gleby (pojemność wodna gleby, punkt napełnienia) itp. Zastosowanie tych metod prowadzi do optymalizacji dostarczania wody na plantacje i znaczne oszczędności jej zużycia. Pessl Instruments oferuje również różne rozwiązania w zakresie automatyki nawadniania i nawożenia. Systemy te mogą być automatycznie sterowane na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Zastosowania:

  Zarządzanie procesami nawadniania i nawożenia

  Nawadnianie upraw polowych

  Nawadnianie pod osłonami

  Sterowanie ogrodowymi i parkowymi systemami irygacji

  Zarządzanie irygacją boisk sportowych i placów golfowych

  Automatyczne systemy ochrony przed przymrozkami

  Zastosowanie w leśnictwie (np. ochrona przeciwpożarowa)

  Systemy monitoringu przeciwpowodziowego

  Zastosowania geotechnologiczne

 

Zalety

  Oszczędność zużycia wody (optymalizacja czasu rozpoczęcia i zakończenia nawadniania oraz dawki wody)

  Optymalizacja plonowania (pewność plonowania, jakość plonów)

  Oszczędność nawozów (optymalizacja pobierania składników pokarmowych przez rośliny)

  Poprawa zdrowotności roślin (zredukowanie wpływu szkód fitopatologicznych, stymulacja rozwoju systemów korzeniowych roślin, ochrona przymrozkowa)

  Bezpieczeństwo prowadzenia upraw (alarm w czasie rzeczywistym w przypadku krytycznych wartości ilości wody w glebie, dokumentacja zabiegów nawadniania)

  Oszczędność energii (zasilanie pomp, zaworów itp.)

  Oszczędność czasu (automatyzacja i racjonalizacja procesów produkcyjnych)

  Redukcja wpływu środowiska w uprawie roślin

iMETOS® są solidnymi konstrukcjami o wielostronnym zastosowaniu. Proste w montażu, pozwalające na instalację różnego typu sensorów do pomiaru wilgotności gleby oraz innych czujników do pomiaru najważniejszych parametrów fizykoklimatycznych. iMETOS® przesyłają bezprzewodowo dane pomiarowe w czasie rzeczywistym w różnych standardach transmisji danych na platformę internetową www.fieldclimate.com. Sensory podłączone do pośrednich stacji radiowych umożliwiają stworzenie polowej sieci wielu punktów pomiarowych przesyłających dane drogą radiową do stacji bazowych.

iMETOS® 3.3 jest flagowym, najczęściej kupowanym modelem stacji meteo, polecanym dla wszystkich stref klimatycznych. Urządzenie jest zasilane akumulatorem ładowanym poprzez wydajny panel solarny i dysponuje zintegrowanym z płytą główną modemem UMTS /CDMA dla bezpośredniej komunikacji z platformą www.fieldclimate.com. Inteligentny system łańcuchów sensorów (Sensor-Bus-System) umożliwia podłączenie do 400 czujników. Dzięki zastosowaniu specjalnej pamięci wewnętrznej o dużej pojemności powiększono do kilku miesięcy wewnętrzny zapis danych pomiarowych, co w pełni je zabezpiecza nawet w przypadku długotrwałego braku komunikacji stacji poprzez modem z platformą www.fieldclimate.com. Wyposażenie stacji iMETOS®3.3  w dodatkowy moduł transmisji umożliwia jej komunikację online ze stacją pośrednią iMETOS® RadioNode – umożliwia to tworzenia sieci sensorówo różnej lokalizacji dokonujących lokalnych pomiarów wilgotności gleby bez konieczności budowania kłopotliwych połączeń kablowych pomiędzy poszczególnymi sensorami a stacją bazową.

iMETOS® ECO D3 jest stacją przeznaczoną do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych we wszystkich strefach klimatycznych. Urządzenie jest zasilane akumulatorem ładowanym poprzez wydajny panel solarny, elektronika zintegrowana jest z obudową sensora opadu atmosferycznego, umożliwia współpracę z różnymi typami czujników – np. temperatury, wilgotności gleby, zasolenia gleby. Wyposażenie stacji  w dodatkowy moduł transmisji umożliwia jej odbiór danych pomiarowych ze stacji pośredniej iMETOS® RadioNode. 

iMETOS® Radio Node jest bezprzewodową stacją pośrednią do pomiarów wilgotności gleby, temperatury, opadu atmosferycznego wilgotności liści, wilgotności względnej powietrza oraz innych parametrów. Stacja przesyła dane pomiarowe w czasie rzeczywistym drogą radiową do stacji bazowej. Stacja bazowa transmituje z kolei wszystkie dane poprzez sieć telefonii komórkowej na platformę internetową www.fieldclimate.com.

Sensory do pomiaru wilgotności gleby

Pessl Instruments oferuje szeroką paletę sensorów różnych producentów do pomiaru wilgotności gleby, w tym sensory Watermark, sondy Drill&Drop Sentek do profili glebowych, sensory Decagon i inne, dokonujące pomiarów zawartości wody w glebie na zasadzie polowej pojemności wodnej (PPW), jak również siły ssącej gleby (tensjometrycznie). Niektóre z czujników dokonują również pomiaru temperatury gleby oraz wartość EC gleby (przewodność elektryczna gleby) i zawartość jonów (VIC) – parametry szczególnie przydatne w zarządzaniu nawożeniem roślin.
Istnieje możliwość kombinowania różnych technologii pomiarowych i sensorów w celu wszechstronnego monitoringu stosunków wodno-wilgotnościowych w glebie oraz ich wykorzystania w automatycznych systemach irygacji i nawożenia.