Pessl

Strona główna » Platforma Fieldclimate

Platforma Fieldclimate

Platforma FieldClimate oferuje szereg możliwości dla automatycznej wymiany danych internetowych stacji meteo firmy Pessl Instruments z innymi platformami i serwerami.

Aplikacje (App):

FieldClimate.com

FieldClimate.com jest platformą online umożliwiającą dostęp do gromadzonych na niej danym pomiarowym stacji iMETOS®. Dane prezentowane są w intuicyjny sposób i mogą być poprzez platformę FieldClimate.com lub poprzez różne mobilne aplikacje wykorzystywane w urządzeniach mobilnych.

FieldClimate Mobile App dla systemów Android oraz iOS

Aplikacje App są mobilnymi wersjami platformy online FieldClimate. Połączenie internetowe umożliwia użytkownikowi urządzeń mobilnych błyskawiczny dostęp do wszystkich danych gromadzonych na platformie. Aplikacje prezentują dane pomiarowe wszystkich podłączonych do stacji sensorów w postaci graficznej i tabelarycznej.

FieldAlert Mobile App dla systemów Android oraz iOS

FieldAlert jest mobilnym uzupełnieniem platformy FieldClimate. Aplikacja prezentuje tylko dane pomiarowe sensorów istotnych dla monitoringu ostrzegającego przed przymrozkami lub stresem temperaturowym roślin. Są to najczęściej sensory temperatury, wilgotności względnej powietrza, punktu rosy (również na różnych wysokościach). Użytkownik stacji iMETOS® uzyskuje błyskawiczny dostęp mobilny do najistotniejszych danych.

FieldGuard Mobile App dla systemu Android

FiledGuard jest mobilną aplikacją pomocną użytkownikowi w zdalnej obserwacji pola w kombinacji z gromadzonymi na platformie FieldClimate danymi pomiarowymi opartymi o datę, godzinę, lokalizację GPS. Pomaga w dokumentacji zdjęciowej efektów działania chorób, szkodników i innych obserwacji polowych. Umożliwia tworzenie galerii zdjęć, notatek, zapisów głosowych itp. Jest to pomocna funkcja do rozpoznawania symptomów chorobowych na podstawie precyzyjnie zlokalizowanych geograficznie fotografii, wstępnej oceny szkód mrozowych, gradowych, oceny zachwaszczenia plantacji oraz stopnia siły nalotów szkodliwych insektów.