Pessl

Strona główna » Modele chorobowe

Modele chorobowe

Model chorobowy to matematyczny opis interakcji pomiędzy środowiskiem, rośliną i patogenem. Rozwój chorób grzybowych jest ściśle uzależniony od lokalnych warunków klimatycznych. Wykorzystanie danych meteorologicznych do modelowania sprzyjających warunków rozwojowych dla wystąpienia chorób można w miarodajny sposób wykorzystać w praktyce rolniczej podejmując stosowne działania prewencyjne.
Algorytmy wykorzystywane do opisu modeli chorobowych opracowywane są na podstawie wieloletnich obserwacji polowych i doświadczeń praktycznych. Modele chorobowe opisują zatem ryzyko wystąpienia danego patogena oraz przebieg infekcji, przewidują czas rozpoczęcia infekcji, czas jej trwania oraz intensywność przebiegu infekcji. Dzięki tej wiedzy rolnicy mogą wspierać podejmowane działania w zakresie ochrony roślin. Modele chorobowe opracowane przez Pessl Instruments stworzone zostały z wykorzystaniem najlepszej wiedzy fitopatologów, wieloletnich obserwacji polowych i praktycznej weryfikacji rzeczywistego przebiegu infekcji z sygnalizowanym modelem matematycznym. Większość modeli powstała dzięki międzynarodowej współpracy z instytutami naukowymi, placówkami badawczymi i uznanymi fitopatologami na przestrzeni ostatnich 30 lat. Oferowane modele zostały sprawdzone w różnych warunkach klimatycznych i są bardzo wysoko oceniane przez praktyków rolniczych.
Pessl Instruments posiada aktualnie w swej ofercie ok. 80 modeli chorobowych dla 35 upraw polowych i sadowniczych.

Oto niektóre z nich:

   uprawy sadownicze: Venturia inaequalis, Cydia pomonella, Aphis pomi, Dysaphis plantaginea, Erwinia amylovora
   winorośl: Erysiphe necator, Elsinoe ampelina, Botrytis cinerea, Guignardia bidwellii, Plasmopara viticola
   grusze: Venturia pyrina, Stemphilium vesicarium, Erwinia amylovora
   owoce pestkowe: Monilia laxa, Wilsonmyces carpophilus, Taphrina pruni, Taphrina deformans, Cladosporium carpophilum
   truskawkiBotritis cinerea, Podospharea aphanis
   owoce jagodowe: Colletotrichum acutatum
   ogórki, cukinia, dyniaPseudoperonospora spp, Phytophtora infestans, Alternaria spp.
   pomidory: Phytophtora infestans, Alternaria solani, Phytophtora capsici, Leveillula taurica,
Botrytis cinerea, Septoria lycopersici, Colletotrichum coccodes, Cladosporium fulvum

   papryka, bakłażan: Alternaria solani, Phytophtora capsici, Leveillula taurica, Botrytis cinerea, Colletotrichum spp.
   ziemniaki: Alternaria solani (model TomCast), Phythophtora infestans (modele Fry, Smith Periode, Negative Prognosis)
   cebula, buraki: Peronsospora destructor, Botritis squamosa, Botrytis cinerea, Stemphilium vesicarium, Alternaria porri
   sałataBremia lactucae, Botrytis cinerea, Microdochium panattonianum
   marchew: Alternaria dauci, Cercospora beticola
   szparagi: Stemphylium vesicarium, Botrytis cinerea, Puccinia asparagus
   pszenicaPuccinia graminis, Puccinia tririci, Fusarium spp.
   rzepak: Sklerotina sklerotina, Phoma lingam
   kukurydzaBipolaris sp, Helminthosporium sp, Fusarium sp, Ostrinia nubilalis
   choroby traw: Pythium Blight, Brown Patch, Dollar Spot, Fusarium, Snow Mold

Więcej informacji na temat modeli chorobowych pod poniższym linkiem:

Dla pełnego wsparcia podejmowania decyzji w zakresie ochrony roślin Pessl Instruments poleca precyzyjną, lokalną prognozę pogody która tworzona jest na podstawie lokalnych danych klimatycznych we współpracy ze szwajcarską firmą  Meteoblue. Na podstawie przewidywanych najważniejszych parametrów meteorologicznych oraz innych informacji agronomicznych udostępniane jest okno możliwych działań w zakresie ochrony roślin. Prognozy meteorologiczne bazują na wartościach godzinowych i dotyczą następnych 7 dni w połączeniu z danymi pomiarowymi w czasie rzeczywistym dostępnymi na platformie www.fieldclimate.com. Kombinacja modeli chorobowych z lokalną prognozą pogody w serwisie iMeteo® Pro dostarcza precyzyjnych informacji o możliwych infekcjach w następnych godzinach. Ułatwia to podejmowanie właściwych decyzji o zastosowaniu zabiegów prewencyjnych w ochronie roślin.