Pessl

Strona główna » Metos® NPK

Metos® NPK

METOS® NPK jest całkowicie nową koncepcją analizy zasobności gleby w przyswajalne makroskładniki  (NPK) poprzez microchip z pominięciem laboratorium. Przygotowanie próbki do analizy następuje natychmiast w warunkach polowych po jej pobraniu. Przefiltrowany roztwór glebowy wprowadzany jest do kapilarnych rurek analizujących i poddany wysokiemu napięciu elektrycznemu. Wyekstrahowane w roztworze glebowym składniki pokarmowe uzyskują potencjał elektryczny i pod wpływem pola elektrycznego przemieszczają się do specjalnego detektora. Każdy element posiada indywidualne cechy przemieszczania się w tym polu, przez co cząsteczki roztworu rozdzielają się i w powtarzalny sposób docierają do detektora. W związku z tą zasadą, każdy składnik może być indywidualnie zmierzony. Wartości pomiarowe analizowanej próbki zostają naniesione na koordynaty GPS i przekazane poprzez modem GPRS do chmury internetowej platformy www.fieldclimate.com gdzie zostają zapisane i udostępniane użytkownikom. Możliwość transmisji danych w formacie zrozumiałym dla aplikacji sterujących precyzyjnymi maszynami rolniczymi (rozsiewacze nawozów, opryskiwacze itp.) jest w fazie testów i zmierza do automatycznego, uwzględniającego lokalne zasobności gleby dozowania składników pokarmowych.

Minimalna pojemność próbki 0,250 ml
Zakres pomiaru 5 – 1000 ppm; 0,01 – 0,5 g/kg
Rozdzielczość 0,5 ppm; 1 mg/kg
Dokładność dla pomiarów koncentracji w cieczach (ppm): błąd pomiaru < 5%
Dokładność dla pomiarów koncentracji w próbach glebowych (mg/kg): błąd pomiaru < 5%
Trwałość detektora pomiarowego > 100 pomiarów
Pojemność baterii 12 godzin pomiarów, 3 miesiące w trybie standby
Czas trwania 1 pomiaru 3 minuty