Pessl

Strona główna » CropVIEW®

CropVIEW®

CropVIEW®  jest rolniczym systemem monitorującym wyposażonym w technologię RECIMR®  (Remote Crop Image Monitoring), przesyłającym w ustalonych przez użytkownika przedziałach czasu zdjęcia plantacji, pól, poletek doświadczalnych o wysokiej rozdzielczości poprzez sieć telefonii komórkowej. Fotografie umieszczane są automatycznie na specjalnej platformie internetowej i umożliwiają przegląd zdjęć w wybranych przedziale czasu.  Umożliwia to pełną dokumentację stanu plantacji w całym okresie wegetacji danej uprawy. Wysoka rozdzielczość zdjęć umożliwia wczesne wykrycie infekcji chorób oraz nalotów szkodników i podejmowanie stosownych decyzji w zakresie ochrony roślin.

Ten innowacyjny  system monitorujący gwarantuje codzienną kontrolę stanu plantacji, aktualnych faz rozwojowych roślin. Bez dodatkowych nakładów połączyć można wysokiej jakości zdjęcia z lokalnymi danymi meteorologicznymi (temperatura, wilgotność względna powietrza, opad atmosferyczny, nasłonecznienie, zwilżenie liści itp.) w dowolny przedziale czasu i ich precyzyjną analizę.
System pracuje w oparciu o panel solarny oraz akumulator o dużej pojemności zapewniający monitoring 365 dni w roku.

System może być wyposażony w 1 lub 2 kamery o rozdzielczości 10 MP o różnych ogniskowych (panorama/zoom).

FieldAlert Mobile App dla systemów Android oraz iOS

FieldAlert jest mobilnym uzupełnieniem platformy FieldClimate. Aplikacja prezentuje tylko dane pomiarowe sensorów istotnych dla monitoringu ostrzegającego przed przymrozkami lub stresem temperaturowym roślin. Są to najczęściej sensory temperatury, wilgotności względnej powietrza, punktu rosy (również na różnych wysokościach). Użytkownik stacji iMETOS® uzyskuje błyskawiczny dostęp mobilny do najistotniejszych danych.

FieldGuard Mobile App dla systemu Android

FiledGuard jest mobilną aplikacją pomocną użytkownikowi w zdalnej obserwacji pola w kombinacji z gromadzonymi na platformie FieldClimate danymi pomiarowymi opartymi o datę, godzinę, lokalizację GPS. Pomaga w dokumentacji zdjęciowej efektów działania chorób, szkodników i innych obserwacji polowych. Umożliwia tworzenie galerii zdjęć, notatek, zapisów głosowych itp. Jest to pomocna funkcja do rozpoznawania symptomów chorobowych na podstawie precyzyjnie zlokalizowanych geograficznie fotografii, wstępnej oceny szkód mrozowych, gradowych, oceny zachwaszczenia plantacji oraz stopnia siły nalotów szkodliwych insektów.