Pessl

Strona główna » iMETEO® PRO

iMETEO® PRO

iMETEO® PRO jest wyspecjalizowaną do celów rolniczych profesjonalną prognozą pogody oferującą optymalną integrację aktualnych danych pomiarowych z prognozowanymi danymi klimatycznymi. System składa się z 2 komponentów. Pierwszym elementem jest zasilana panelem solarnym stacja meteo o solidnej konstrukcji mechanicznej dokonująca pomiarów lokalnej temperatury oraz opadów atmosferycznych, zapis danych w pamięci wewnętrznej urządzenia oraz ich transfer w trybie rzeczywistym poprzez GPRS/CDMA na serwer internetowy. Drugim wirtualnym komponentem jest mikroklimatyczna, lokalna prognoza pogody bazująca na szczegółowych korektach prognozy globalnej uwzględniających lokalne, chwilowe dane klimatyczne. Dane pomiarowe aktualizowane są na serwerze co godzinę, a wyspecjalizowane algorytmy zapewniają najwyższą precyzję 7-dniowej prognozy pogody dla lokalizacji stacji uwzględniającą istotne parametry pogodowe (parowanie, opady rzeczywiste, prawdopodobieństwo wystąpienia opadu itp.).
Prognozowane wartości można w każdej chwili porównać z wartościami rzeczywistymi poprzez portal internetowy www.imeteopro.com  lub korzystając z aplikacji mobilnych na smartfony (App).
iMETEO® PRO jest systemem abonamentowym, co ze względu na niskie koszty dostępu może być atrakcyjnie cenowo alternatywą dla mniej zaawansowanych użytkowników.

Hardware pamięć wewnętrzna zapewniająca gromadzenie danych przez 365 dni, panel solarny, akumulator, modem GPRS/EDGE, czujnik opadu 0.2 mm, czujnik temperatury -30 0 C do 60 0 C (dokładność +/-0,3 0 C)
Parametry prognozy pogody temperatura powietrza, temperatura gleby, wilgotność względna powietrza, opad atmosferyczny absolutny 0,2 mm, prawdopodobieństwo wystąpienia opadu, czas nasłonecznienia, zachmurzenie w 3 wariantach
(niskie, średnie, duże), prędkość wiatru, kierunek wiatru, ewapotranspiracja w mm (wartość ET), zwilżenie liści, wysokość pułapu chmur
Możliwe zastosowania Uprawy polowe
·          szacowanie plonowania buraków cukrowych oraz ziemniaków
·          planowanie terminów zbiorów zbóż (optymalizacja godzin roboczych)
·          optymalizacja zabiegów nawożenia i ochrony roślin
·          NoBlight
·          TomCast
·          infekcje rdzy
·          infekcje pleśni w trawach i zbożach
Uprawy sadownicze i winorośli
·          optymalizacja zabiegów nawożenia i ochrony roślin
·          planowanie i optymalizacja terminów zbiorów
·          NoBlight
·          parch jabłoni
·          infekcje rdzy
·          ryzyko wystąpienia mączniaka prawdziwego
·          naloty insektów
Produkcja zwierzęca
·          stresy bydła mlecznego
·          stresy drobiu
·          logistyka zbioru siana i przechowywania zbóż
Uprawy nawadniane
·          korekcja ewapotranspiracji plonotwórczej w cyklu 5-cio dniowym