Müller Elektronik

Strona główna » ISOBUS DRILL – Controller dla siewników rzędowych

ISOBUS DRILL – Controller dla siewników rzędowych

System sterowania siewnikami rzędowymi – do 4 zespołów wysiewających równocześnie

System ISOBUS DRILL-Controller dla siewników rzędowych umożliwia niezależne sterowanie do 4 zespołów wysiewających. Komputer roboczy ECU-MIDI 3.0 zamontowany na maszynie reguluje, monitoruje i steruje wszystkimi podłączonymi elementami roboczymi siewnika. Wysiew następuje zgodnie z zaprogramowanymi wartościami dla każdego agregatu wysiewającego niezależnie od siebie – do 4 różnych produktów (materiał siewny i nawóz mineralny). Napęd mechanizmów wysiewających stanowić mogą zarówno silniki elektryczne, jak również hydrauliczne. Siewniki z więcej niż dwoma systemami wysiewającymi wyposażone są w drugi komputer roboczy ECU-MIDI 3.0. Takie rozwiązanie jest optymalne dla wszystkich producentów siewników, od prostych konstrukcji z 1 zbiornikiem nasion do zaawansowanych konstrukcji z równoczesnym wysiewem materiału siewnego i nawozu mineralnego.

Funkcje

System ISOBUS DRILL-Controller dla siewników rzędowych posiada rozbudowane możliwości konfiguracyjne, dzięki czemu istnieje możliwość indywidualnego dostosowania dowolnych funkcji dla każdego siewnika rzędowego. Konfiguracja maszyny może być przeprowadzona poprzez specjalny konfigurator z poziomu komputera PC lub bezpośrednio poprzez terminal ISOBUS. System, oprócz sterowania zespołami napędowymi siewnika może monitorować do 4 agregatów wysiewających oraz obroty turbin powietrza. Zbiorniki z materiałem siewnym oraz nawozem granulowanym mogą być wyposażone w sensory napełnienia.

Próba kręcona przeprowadzana jest przy pomocy przyjaznego menu. Po wprowadzeniu oczekiwanej dawki nasion na hektar uruchomiona zostaje procedura kalibracyjna. Na jej końcu wprowadzony zostaje ciężar wysianych nasion i system dokonuje automatycznej kalibracji. W zintegrowane bazie danych mogą zostać zapisane wyniki prób kręconych do 30 odmian nasion lub nawozów granulowanych z odpowiednimi ich wartościami, takimi jak min./max. prędkość robocza, ciężar nasion na ha oraz współczynnik kalibracji. Funkcje specjalne oprogramowania, takie jak np. moduł przeszkód polowych ułatwiają znacznie pracę operatorowi. Funkcja przewidywanego dozowania umożliwia precyzję wysiewu podczas wykonywania zakrętów.

Jako wyposażenie dodatkowe można zastosować Joystick III firmy ME. Dzięki wsparciu systemu przez funkcje AUX-N możliwe jest wykorzystanie joysticka ciągnika do sterowania siewnika. W zakresie dokumentacji DRILL-Controller oferuje wewnętrzne liczniki dzienne i łączne obsianej powierzchni, ilości wysianego materiału siewnego, czasu roboczego i wydajności. System umożliwia zintegrowanie specyficznych dla danego producenta maszyny funkcji hydrauliki sterującej np. znaczników talerzowych, składania/rozkładania sekcji maszyny itp. oraz zintegrowane oświetlenie robocze.

Funkcje szczegółowe

 • 41 zapisanych w systemie trybów zakładania ścieżek technologicznych, możliwość definiowania kolejnych indywidualnych trybów
 • Możliwość stosowania magnetycznych jak również silnikowych zaworów ścieżek technologicznych
 • Automatyczne sterowanie znacznikami talerzowymi
 • Odbiór prędkości roboczej poprzez szynę CAN-BUS lub bezpośrednio poprzez sensory prędkości na maszynie
 • Możliwość symulacji prędkości roboczej dla celów serwisowych i konfiguracyjnych
 • Tryb pracy połową szerokości roboczej maszyny poprzez sterowanie liniowe zespołami wysiewającymi lub wyłączania napędu zespołów wysiewających
 • System ISOBUS z certyfikatem AEF
 • Sterowanie oświetleniem roboczym, oświetleniem zbiorników nasion i nawozów, oświetleniem sygnalizacyjnym
 • Konfigurowalne oprogramowanie
 • Tryb MULTI-Control (równoczesne sterowanie kilkoma systemami dozowania, np. wysiew nasion oraz wysiew nawozu)
 • indywidualne dostosowanie systemu dla każdego producenta maszyn