Müller Elektronik

Strona główna » ISOBUS DRILL – Controller dla siewników punktowych

ISOBUS DRILL – Controller dla siewników punktowych

System sterowania siewnikami punktowymi do 24 rzędów.

Sercem systemu ISOBUS DRILL-Controller dla siewników punktowych jest komputer roboczy ECU-MIDI 3.0 montowany na maszynie, który reguluje ilość wysiewanych nasion zgodnie z zaprogramowaną ilością nasion na hektar. Napęd mechanizmów wysiewających stanowić mogą zarówno silniki elektryczne, jak również hydrauliczne. Zastosowane w systemie sensory (np. sensory optyczne lub opracowany ostatnio sensor PLANTirium®) liczą ilość wysiewanych nasion w rzędzie i monitorują prawidłowy proces siewu. Dodatkowo każdy zespół wysiewający może być indywidualnie sterowany w trybie manualnym oraz automatycznym – np. SECTION-Control.  Umożliwia to wyjątkowo precyzyjne dozowanie materiału siewnego i jego oszczędność. W przypadku technologicznie zaawansowanych siewnikach punktowych, system może równocześnie dozować nawóz mineralny zgodnie z zaprogramowanymi wartościami.

Funkcje

System ISOBUS DRILL-Controller dla siewników punktowych posiada rozbudowane możliwości konfiguracyjne, dzięki czemu istnieje możliwość indywidualnego dostosowania dowolnych funkcji dla każdego siewnika punktowego. Konfiguracja maszyny może być przeprowadzona poprzez specjalny konfigurator z poziomu komputera PC lub bezpośrednio poprzez terminal ISOBUS. Jako wyposażenie dodatkowe można zastosować Joystick III firmy ME. Dzięki wsparciu systemu przez funkcje AUX-N możliwe jest wykorzystanie joysticka ciągnika do sterowania siewnika. W zakresie dokumentacji DRILL-Controller oferuje wewnętrzne liczniki dzienne i łączne obsianej powierzchni, ilości wysianego materiału siewnego, czasu roboczego i wydajności. System umożliwia zintegrowanie specyficznych dla danego producenta maszyny funkcji hydrauliki sterującej np. znaczników talerzowych, składania/rozkładania sekcji maszyny itp. oraz zintegrowane oświetlenie robocze.

Funkcje szczegółowe

 • Zakładanie ścieżek technologicznych
  • System samodzielnie oblicza rytm zakładania ścieżek
  • Wymagane tylko wprowadzenie szerokości roboczej, ilość rzędów i granicy pola
 • Automatyczne rozpoznanie pozycji roboczej maszyny poprzez przełącznik, sensor kątowy lub szynę CAN
 • Zintegrowana baza danych materiału siewnego i nawozów (do 30 produktów)
  • Wyniki próby kręconej przypisane do każdego produktu
  • Prędkość robocza, ilość nasion na ha oraz współczynnik kalibracji
 • Monitorowanie agregatów wysiewających
 • Monitorowanie do 2 turbin powietrza lub czujników ciśnienia
 • Sensory napełnienia zbiornika nawozu

Zalety:

 • system ISOBUS z certyfikatem AEF
 • konfigurowalne oprogramowanie
 • tryb MULTI-Control (równoczesne sterowanie kilkoma systemami dozowania, np. wysiew nasion oraz wysiew nawozu)
 • indywidualne dostosowanie systemu dla każdego producenta maszy