Müller Elektronik

ASD

Wymagane aplikacje:
TRACK-Leader oraz SECTION-Control (ISOBUS-TC)

Poprzez aktywację aplikacji ASD zostaje aktywowany port szeregowy terminala z protokołem ASD. Poprzez ten port możliwa jest transmisja danych dotyczących zarówno dawek aplikacji jak również statusu sekcji roboczych maszyny pomiędzy terminalem a komputerem maszyny.  Oba urządzenia (terminal i komputer maszyny) muszą posiadać wsparcie protokołu ASD.  Aby automatycznie sterować sekcjami roboczymi, na terminalu należy aktywować aplikację SECTION-Control.

Stosowanie aplikacji ASD możliwe jest w wielu wariantach sprzętowych. Umożliwia maszynom bez instalacji ISOBUS wyposażonym w proste komputery jak np. SPRAYLIGHT firmy Mueller-Elektronik korzystanie z aplikacji automatycznego sterowania sekcjami roboczymi SECTION-Control. Sterowanie odbywa się poprzez połączenie portu szeregowego terminala z portem szeregowym komputera maszyny za pomocą specjalnego kabla. Podobne rozwiązanie zastosować można w przypadku komputerów QUANTRON E lub E2 firmy RAUCH. W tym trybie możliwe jest również przesyłanie danych roboczych dot. zmiennego dozowania na podstawie map aplikacyjnych. W tym celu na terminalu należy aktywować aplikację ISOBUS-TC.

Więcej informacji na temat listy komputerów kompatybilnych z ASD – na stronie głównej producenta.

 

Zalety ASD:

  • korzystanie z map aplikacyjnych
  • prostota obsługi
  • korzystanie z aplikacji SECTION-Control
  • prosty montaż
  • oszczędność środków produkcji