Müller Elektronik

Strona główna » Agricon

Agricon

Sprzedaż wyłącznie poprzez firmę Agricon.

Aplikacja Agricon umożliwia obsługę Precision Farming Box (PF-Box) na wszystkich terminalach ME. Oprogramowanie zawiera wszystkie agronomiczne zastosowania dla uprawy i monitoringu roślin z zastosowaniem sensorów YARA N oraz P3 firmy Agricon. Aktualne spektrum zastosowań skierowane jest głównie na wspieraniu z wykorzystaniem sensorów zmiennego nawożenia azotowego najważniejszych roślin w uprawach polowych, zróżnicowanych aplikacji regulatorów wzrostu oraz fungicydów w uprawach zbożowych, rzepaku oraz desykacji ziemniaków.

Pomiar

Sensory YARA N oraz P3 firmy Agricon wspierają rolników we wczesnym rozpoznaniu stanu plantacji i wspierają w podejmowaniu optymalnych decyzji agrotechnicznych.  Sensory w trakcie jazdy dokonują pomiarów zawartości azotu w roślinach poprzez pomiar odbitego światła o określonych zakresach od liści roślin na określonej szerokości pasa roboczego. Terminale ME obliczają na tej podstawie zawartość całkowitą azotu w roślinach.

Obliczanie

Oprogramowanie Precision Farming Box (PF-Box) wyposażone jest we wszystkie algorytmy sterujące wspierające aplikacje we współpracy z technologią sensorową. Zmierzona zawartość azotu w liściach jest podstawą interpretacji optymalnych dawek azotu lub dawek środków ochrony roślin dla danej uprawy na podstawie wybranego modułu. Obecnie PF -Box oferuje 808 algorytmów sterujących.

Regulacja

Każdorazowe zalecenie dotyczące obliczonej, lokalnej dawki zostaje przekazane bezpośrednio do zespołów dozujących maszyny i zostaje tam zrealizowane. Stosowanie sensorów  YARA N oraz sensorów P3 firmy Agricon jest możliwe ze wszystkimi rozsiewaczami nawozów oraz opryskiwaczy wyposażonymi w rozbudowane systemy elektronicznego sterowania. Zrealizowane dawki cieczy/granulatu są automatycznie dokumentowane.

Zalety:

  • Aplikacja nawozów oraz ŚOR uzależniona od aktualnych potrzeb roślin
  • Oszczędność środków produkcji dzięki eliminacji zbędnych zabiegów
  • Bezpieczeństwo stosowania
  • Ułatwienie pracy operatorowi
  • Mniejsze obciążenie środowiska naturalnego
  • Automatyczna dokumentacja zastosowanych środków produkcji oraz ich ilości