Müller Elektronik

Strona główna » VARIABLE RATE-Control (VCR)

VARIABLE RATE-Control (VCR)

Wymagane aplikacje:
ISOBUS-UT oraz TRACK-Leader

Aplikacja VARIABLE RATE-Control umożliwia korzystanie z map aplikacyjnych w formacie shp (shape), zawierających zróżnicowane dawki dla poszczególnych stref pola. Umożliwia to np. w przypadku aplikacji nawozów mineralnych równoczesne stosowanie kilku nawozów na podstawie kilku map aplikacyjnych. Dla każdego nawozu stosowana jest inna karta aplikacji. Prowadzi to do znacznych oszczędności środków produkcji i paliwa.

Praca z aplikacją VARIABLE-RATE-Control (VRC)

Celem jest zmienna aplikacja nawozów lub środków ochrony roślin w trybie automatycznym w każdej zdefiniowanej strefie pola, niezależnie od formatu map aplikacyjnych. Mapa aplikacyjna w formacie shape może zostać zaimportowana do terminala bezpośrednio poprzez aplikację TRACK-Leader. Mapa prezentuje poszczególne strefy pola o zmiennym dozowaniu w postaci rastrowanych obszarów o różnych odcieniach brązu. Założone dawki aplikacyjne mogą się różnić w poszczególnych strefach pola lub być identyczne dla całego pola.

Zalety map aplikacyjnych

  • oszczędność środków produkcji i paliwa
  • optymalizacja plonowania
  • lepsza jakość plonu
  • ochrona gleby i środowiska