Müller Elektronik

Strona główna » TANK – Control

TANK – Control

Przyrząd do pomiaru poziomu napełnienia TANK-Control umożliwia pomiar pojemności w rozmaitych zbiornikach. Urządzenie stosowane jest głównie w rolnictwie przy nawozach płynnych i ochronie roślin. Przyrząd nadaje się do pomiarów wszystkich wodnych roztworów, nawet takich, których gęstość właściwa odbiega gęstości wody. Dzięki funkcji kalibracji można urządzenie dopasować do najróżniejszych, nawet nieregularnych kształtów zbiorników. Wartości kalibracji dla najczęściej stosowanych zbiorników normatywnych zapisywane są w pamięci panelu obsługi. Wartości pomiarowe (pojemność zbiornika) można w razie potrzeby wywołać z pamięci komputera pokładowego ME. Po osiągnięciu ustawionej pojemności komputer ME może automatycznie wyłączyć napełnianie, jeśli maszyna została do tego przygotowana.