Pessl

Strona główna » Stacje iMETOS®3.3 CP

Stacje iMETOS®3.3 CP

Model iMETOS®3.3 CP jest stacją przeznaczoną do zastosowań w zakresie irygacji, monitorowania procesów nawadniania plantacji oraz ochrony roślin.
Od modelu iMETOS® AG różni się zamontowanym zewnętrznym interface do podłączania dodatkowych czujników wilgotności gleby (Watermark, Decagon) oraz standardowo zamontowanym sensorem temperatury gleby.
Platforma www.fieldclimate.com udostępnia dla tych modeli oprogramowanie IRRIMET – zarządzanie procesami nawodnień plantacji.

Pozostałe możliwości konfiguracyjne – jak w iMETOS®3.3 AG.
Możliwość aktywacji 7-dniowej prognozy pogody iMeteo dla lokalizacji stacji w wersji 1 miesiąc/3 miesiące/12 miesięcy.

Dzięki internetowej stacji meteorologicznej iMETOS®3.3 CP w każdej chwili posiadasz aktualne dane meteorologiczne dotyczące Twoich upraw:

 modeli chorobowych

 zarządzania nawadnianiem

 ostrzeżenia przed przymrozkami

 pomiaru mikroklimatu Twoich plantacji

 planowania pracy i logistyki

Wszelkie interesujące dla rolnictwa dane meteorologiczne są permanentnie mierzone poprzez stacje iMETOS®3.3 CP i automatycznie przesyłane do internetowej bazy danych na platformie www.fieldclimate.com. Stacja iMETOS®3.3 CP jest zasilana poprzez wydajny panel solarny oraz akumulator, który gwarantuje całoroczną pracę nawet w ekstremalnych warunkach klimatycznych. By móc korzystać ze wszystkich zalet stacji meteorologicznej, potrzebujesz karty SIM do transmisji danych GPRS dowolnego operatora z deaktywowanych kodem PIN.

W ustalonych przez użytkownika przedziałach czasu (standardowo co 60 minut) iMETOS®3.3 CP przesyła dane pomiarowe na platformę www.fieldclimate.com
Używając dowolnej przeglądarki internetowej i wpisując swoje hasło logujesz się na serwerze, gdzie możesz na bieżąco odczytać dane pomiarowe swojej stacji w formie graficznej lub tabelarycznej. Możesz tam również indywidualnie zmieniać określone parametry, np. krytyczne progi dla ostrzegania przed przymrozkami, dopasowując je do rozwoju fenologicznego swoich upraw. Możesz zdefiniować numery telefonów komórkowych, na który mają być automatycznie wysyłane ostrzeżenia w postaci SMS.
Wszystkie dane pomiarowe chronione są przed dostępem osób trzecich poprzez specyficzne kody dostępów (key 1/key 2) udostępniane wyłącznie właścicielowi stacji.

Stacja iMETOS®3.3 CP dostępna jest w następujących wariantach:

CP 50 z czujnikiem temperatury gleby oraz temperatury powietrza w pokrywie konwekcyjnej.
Model podstawowy do monitorowania temperatury powietrza na dowolne wysokości oraz temperatury gleby na dowolnej głębokości.

CP 100 z czujnikiem temperatury gleby oraz zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza z pokrywą konwekcyjną.
Model zalecany jest szczególnie w uprawie ziemniaka do prognozowania zarazy ziemniaka z wykorzystaniem modelu Smitha, stopniodni, stopniogodzin oraz innych modeli chorobowych ziemniaka bazujących na temperaturze w celu określenia terminów nalotów szkodników. Pomiar temperatury na polu umożliwia dokładniejsze wyliczenie kumulacji stopniodni/stopniogodzin. Ważnym parametremjest również temperatura podczas wschodu i zachodu słońca.

CP 120 z czujnikiem temperatury gleby oraz zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza z pokrywą konwekcyjnąoraz czujnikiem promieniowania globalnego (pyranometrem).
Zastosowanie – jak w CP 100.

CP 150 z czujnikiem temperatury gleby oraz zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza z pokrywą konwekcyjną , pyranometrem oraz czujnikiem opadu atmosferycznego
Urządzenie przeznaczone dla rejonów o niewielkich wiatrach oraz tych, w których potrzebne jest ekonomiczne urządzenie do pomiaru dziennej ewapotranspiracji w celu optymalizacji nawodnień.

CP 200 z czujnikiem temperatury gleby oraz zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza z pokrywą konwekcyjną , zwilżenia liścia oraz opadu atmosferycznego.
Wariant najczęściej kupowany. Idealna konfiguracja do monitorowania podstawowych parametrów klimatycznych, prognozowania chorób w niemal wszystkich uprawach rolniczych i sadowniczych.

CP 250 z czujnikiem temperatury gleby oraz zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza z pokrywą konwekcyjną , zwilżenia liścia, opadu atmosferycznego, pyranometru.
Urządzenie dla rejonów o niewielkim wpływie wiatrów. Idealne do obliczania ewapotranspiracji (ET) i przewidywania przebiegu chorób przy pomocy modeli prognostycznych.

CP 280 z czujnikiem temperatury gleby oraz z zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza z pokrywą konwekcyjną , opadu atmosferycznego, pyranometru, prędkości wiatru.
Zastosowanie – jak w CP 250.

CP 300 z czujnikiem temperatury gleby oraz  zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza z pokrywą konwekcyjną , wilgotnego liścia, opadu atmosferycznego, pyranometru, prędkości wiatru.
Ta konfiguracja czujników gwarantuje najdokładniejsze obliczenie wartości ewapotranspiracji w połączeniu z modelami prognostycznymi chorób roślin.
Konfiguracja zapewnia uzyskiwanie kompletnych danych agrometeorologicznych (np. w celach naukowych, badawczych oraz związanych z rozwojem technicznym).

Wszystkie warianty sprzętowe umożliwiają podłączenie szeregu dodatkowych czujników, np:

  wilgotność gleby (Watermark, Decagon)
  prędkość i   kierunek wiatru
 temperatura sucha/mokra
 ciśnienie atmosferyczne

Dodatkowe możliwości oferowane stronie www.fieldclimate.com

 Przy pomocy dowolnej przeglądarki internetowej posiadasz stały dostęp w czasie rzeczywistym do swoich danych meteorologicznych w formie graficznej lub tabelarycznej. Możesz zaimportować dane na swój komputer osobisty i korzystać z nich bezpośrednio w formacie Excel, Access i innych programach.

 Masz całkowitą kontrolę nad specyficznymi uwarunkowaniami swoich plantacji, takimi jak poziom ewapotranspiracji lub bilans wodny.

 Możesz obliczać stopniodni, stopniogodziny dla swoich upraw z uwzględnieniem temperatur podczas wschodu i zachodu słońca.

 Możesz korzystać z modeli chorobowych dla wielu gatunków roślin – więcej informacji w zakładce „Modele chorobowe”