Pessl

Strona główna » Stacje iMETOS®3.3 AG

Stacje iMETOS®3.3 AG

Dzięki internetowej stacji meteorologicznej iMETOS®3.3 AG w każdej chwili posiadasz aktualne dane meteorologiczne dotyczące Twoich upraw:

 modeli chorobowych

 zarządzania nawadnianiem

 ostrzeżenia przed przymrozkami

 pomiaru mikroklimatu Twoich plantacji

 planowania pracy i logistyki

Wszelkie interesujące dla rolnictwa dane meteorologiczne są permanentnie mierzone poprzez stacje iMETOS®3.3 AG i automatycznie przesyłane do internetowej bazy danych na serwerach producenta. Stacja iMETOS®3.3 AG jest zasilana przezwydajny panel solarny oraz akumulator, który gwarantuje całoroczną pracę nawet w ekstremalnych warunkach klimatycznych. By móc korzystać ze wszystkich zalet stacji meteorologicznej, potrzebujesz karty SIM do transmisji danych GPRS dowolnego operatora z deaktywowanych kodem PIN.

Możliwość aktywacji 7-dniowej prognozy pogody iMeteo dla lokalizacji stacji w wersji 1 miesiąc/3 miesiące/12 miesięcy.

W ustalonych przez użytkownika przedziałach czasu (standardowo co 60 minut) iMETOS®3.3 AG przesyła dane pomiarowe na platformę www.fieldclimate.com
Używając dowolnej przeglądarki internetowej i wpisując swoje hasło logujesz się na serwerze, gdzie możesz na bieżąco odczytać dane pomiarowe swojej stacji w formie graficznej lub tabelarycznej. Możesz tam również indywidualnie zmieniać określone parametry, np. krytyczne progi dla ostrzegania przed przymrozkami, dopasowując je do rozwoju fenologicznego swoich upraw. Możesz zdefiniowć numery telefonów komórkowych, na który mają być automatycznie wysyłane ostrzeżenia w postaci SMS.
Wszystkie dane pomiarowe chronione są przed dostępem osób trzecich poprzez specyficzne kody dostępów  (key 1/key 2) udostępniane wyłącznie właścicielowi stacji.

Stacja iMETOS®3.3 AG dostępna jest w następujących wariantach:

IMT 50 z czujnikiem temperatury powietrza.
Model podstawowy do monitorowania temperatury powietrza na dowolne wysokości.

IMT 100 z zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza z pokrywą konwekcyjną.
Model zalecany jest szczególnie w uprawie ziemniaka do prognozowania zarazy ziemniaka z wykorzystaniem modelu Smitha, stopniodni, stopniogodzin oraz innych modeli chorobowych ziemniaka bazujących na temperaturze w celu określenia terminów nalotów szkodników. Pomiar temperatury na polu umożliwia dokładniejsze wyliczenie kumulacji stopniodni/stopniogodzin. Ważnym parametremjest również temperatura podczas wschodu i zachodu słońca.

IMT 120 z zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza z pokrywą konwekcyjną oraz czujnikiem promieniowania globalnego (pyranometrem).
Zastosowanie – jak w IMT100.

IMT 150 z zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza z pokrywą konwekcyjną , pyranometrem oraz czujnikiem opadu atmosferycznego
Urządzenie przeznaczone dla rejonów o niewielkich wiatrach oraz tych, w których potrzebne jest ekonomiczne urządzenie do pomiaru dziennej ewapotranspiracji w celu optymalizacji nawodnień.

IMT 200 z z zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza z pokrywą konwekcyjną , zwilżenia liścia oraz opadu atmosferycznego.
Wariant najczęściej kupowany. Idealna konfiguracja do monitorowania podstawowych parametrów klimatycznych, prognozowania chorób w niemal wszystkich uprawach rolniczych i sadowniczych.

IMT 250 z zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza z pokrywą konwekcyjną , zwilżenia liścia, opadu atmosferycznego, pyranometru.
Urządzenie dla rejonów o niewielkim wpływie wiatrów. Idealne do obliczania ewapotranspiracji (ET) i przewidywania przebiegu chorób przy pomocy modeli prognostycznych.

IMT 280 z zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza z pokrywą konwekcyjną , opadu atmosferycznego, pyranometru, prędkości wiatru.
Zastosowanie – jak w IMT250.

IMT 300 z zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza z pokrywą konwekcyjną , wilgotnego liścia, opadu atmosferycznego, pyranometru, prędkości wiatru.
Ta konfiguracja czujników gwarantuje najdokładniejsze obliczenie wartości ewapotranspiracji w połączeniu z modelami prognostycznymi chorób roślin.
Konfiguracja zapewnia uzyskiwanie kompletnych danych agrometeorologicznych (np. w celach naukowych, badawczych oraz związanych z rozwojem technicznym).

Wszystkie warianty sprzętowe umożliwiają podłączenie szeregu dodatkowych czujników, np:
– temperatura gleby
– wilgotność gleby (Watermark, Decagon)
– prędkość wiatru
– kierunek wiatru
– temperatura sucha/mokra
– ciśnienie atmosferyczne i inne

Dodatkowe możliwości oferowane są stronie www.fieldclimate.com

 Przy pomocy dowolnej przeglądarki internetowej posiadasz stały dostęp w czasie rzeczywistym do swoich danych meteorologicznych w formie graficznej lub tabelarycznej. Możesz zaimportować dane na swój komputer osobisty i korzystać z nich bezpośrednio w formacie Excel, Access i innych programach.

 Masz całkowitą kontrolę nad specyficznymi uwarunkowaniami swoich plantacji, takimi jak poziom ewapotranspiracji lub bilans wodny.

 Możesz obliczać stopniodni, stopniogodziny dla swoich upraw z uwzględnieniem temperatur podczas wschodu i zachodu słońca.

 Możesz korzystać z modeli chorobowych dla wielu gatunków roślin – więcej w zakładce „Modele chorobowe”