Müller Elektronik

Strona główna » SECTION – Control TOP

SECTION – Control TOP

SECTION-Control TOP to aplikacja opracowana przez ME do w pełni automatycznego, indywidualnego sterowania poszczególnymi rozpylaczami. Dzięki temu komputer roboczy sterować może nie tylko poszczególnymi sekcjami roboczymi opryskiwacza ale również pojedynczymi rozpylaczami  w oparciu o nawigację GPS. Rozwiązanie to zapewnia niezwykła precyzję aplikacji, podnosi efektywność zabiegu, redukuje do minimum nakładki i omijaki, zapewnia wzrost plonowania, ogranicza znacząco koszty i wpływa korzystnie na ochronę środowiska.

Kolejną zaletą SECTION-Control TOP jest współpraca z systemem VARIO-Select.  Kombinacja ta umożliwia dynamiczne prowadzenie zabiegów ochrony roślin z zapewnieniem optymalnej kroplistości cieczy roboczej bez względu na zmieniającą się prędkość roboczą.

Funkcje

System składa się z komputera roboczego SPRAYER-Controller oraz modułu komunikacyjnego współpracującego z pneumatycznymi modułami EDS. Każdy moduł EDS może indywidualnie sterować głowicami rozpylaczy (pojedynczymi, podwójnymi, poczwórnymi). Moduły EDS montowane są bezpośrednio na rurę cieczową belki polowej opryskiwacza i połączone ze sobą szeregowo. Na korpusach rozpylaczy w miejscu zaworu antykapaczowego montowane są zawory pneumatyczne i podłączone do modułów EDS. System w trybie automatycznym rozpoznaje pozycję każdego rozpylacza na belce polowej i przypisuje mu odpowiedni adres.

Alternatywnie system może być używany jako korzystny cenowo wariant automatycznego sterowania sekcjami roboczymi (SECTION-Control). W tym przypadku istnieje możliwość późniejszego rozbudowania systemu do wersji SECTION-Control TOP.

 

 

 


Maksymalny potencjał oszczędności

Oprócz ograniczenia kosztów środków ochrony roślin średnio o 10 do 15 %  niewątpliwą zaletą systemu jest łatwość obsługi i umożliwienie operatorowi koncentrację uwagi na innych czynnościach obsługowych maszyny. Sterowany sygnałem GPS system zwiększa precyzję aplikacji, minimalizuje nakładki i omijaki do poziomu poniżej 1 %. W razie potrzeby skorzystać można z trybu manualnego, umożliwia on w tym przypadku sterowanie poszczególnymi sekcjami roboczymi opryskiwacza.

Zalety:

  • maksymalna precyzja
  • maksymalna wydajność
  • maksymalna oszczędność
  • maksymalna elastyczność
  • maksymalne ułatwienie pracy