Müller Elektronik

Strona główna » ISOBUS DISTANCE – Control II

ISOBUS DISTANCE – Control II

ISOBUS DISTANCE – Control II –  automatyczne poziomowanie belki polowej opryskiwaczy

DISTANCE-Control to system utrzymujący w trybie automatycznym stałą odległość belki polowej opryskiwacza od powierzchni łanu. Zamontowane czujniki ultradźwiękowe dokonują permanentnego pomiaru wysokości belki od powierzchni łanu i poprzez układ hydrauliczny opryskiwacza system steruje tym parametrem. W zależności od konstrukcji mechanicznej belki polowej oraz budowy układu hydraulicznego opryskiwacza stosowany jest system DISTANCE-Control I lub DISTANCE-Control II.

DISTANCE-Control II
umożliwia automatyczną regulację wysokości belki polowej i jej poziomowanie. System składa się najczęściej z 3 lub 4 czujników ultradźwiękowych, czujników pochyłu oraz potencjometru kątowego. Sterowanie odbywa się poprzez standardowy układ hydrauliczny opryskiwacza. Poziomowanie belki może być również realizowane poprzez elektryczny silnik liniowy.

Czujniki ultradźwiękowe montowane są zarówno końcach belki polowej, jak również w jej środkowej części. Aktualna pozycja belki oraz jej kąt ustawienia w stosunku do podłoża są ustalane przez potencjometr kątowy i czujniki i przesyłane poprzez komputer sterujący do systemu poprzez siłowniki hydrauliczne. Dzięki możliwości hydraulicznego sterowania wszystkimi częściami belki polowej jest ona optymalnie ustawiona w stosunku do podłoża, nawet w terenie pagórkowatym.

Zalety:

  • automatyczna regulacja wysokości belki i jej poziomowania
  • utrzymywanie optymalnej wysokości belki nad powierzchnią łanu
  • ograniczenie ryzyka uszkodzenia belki
  • ograniczenie znoszenia cieczy roboczej dzięki optymalnej wysokości roboczej belki