Herbst

Strona główna » Elektroniczne stanowisko pomiarowe

Elektroniczne stanowisko pomiarowe

Elektroniczne stanowisko pomiarowe do badania pionowego rozkładu cieczy w opryskiwaczach sadowniczych VV 3000/VV 4000 służy do pomiaru i oceny pionowego rozkładu cieczy oraz łącznego wydatku cieczy z zamontowanych rozpylaczy w opryskiwaczach sadowniczych.

Urządzenie składa się z profilowanej ściany pomiarowej zbudowanej z bloków lameli o różnej rozdzielczości, modułu pomiarowego z cylindrami pomiarowymi, elektroniki pomiarowej oraz układu recylkulacji cieczy roboczej (wody).

Zainstalowane na współpracującym komputerze PC oprogramowanie dokonuje niezbędnych obliczeń, prezentacji danych pomiarowych oraz przygotowuje do wydruku stosowne dokumenty.

Dane pomiarowe z poszczególnych cylindrów przesyłane są bezprzewodowo poprzez sieć W-Lan do komputera i prezentowane w trybie on-line na monitorze. Z uzyskanych wartości pomiarowych poszczególnych cylindrów zestawiany jest w postaci graficznej oraz tabelarycznej schemat(model) aktualnego rozkładu pionowego cieczy. Równocześnie oprogramowanie sumuje szybkość i stan napełnienia poszczególnych cylindrów pomiarowych i wylicza łączny wydatek cieczy ze wszystkich aktywnych rozpylaczy w litrach/minutę.

Umożliwia to dokonywanie zmian w ustawieniach badanego opryskiwacza w celu uzyskania optymalnego modelu rozkładu pionowego cieczy. W celu lepszej orientacji, możliwe jest wcześniejsze zdefiniowanie optymalnego modelu rozkładu cieczy dla określonego pokroju korony drzew.

Po zakończeniu pomiaru użytkownik otrzymuje na 1 części protokołu model rozkładu cieczy przed dokonanymi zmianami, na 2 części – wynik po dokonanych zmianach. Dane na 2 stronie zostają sporządzone w postaci graficznej i tabelarycznej. Po wprowadzeniu dodatkowych danych (kontrola optyczna, wyniki badania pompy, manometru itp.) użytkownik może dokonać wydruku kompletnego protokołu badania opryskiwacza.