Herbst

Strona główna » Elektroniczne stanowisko pomiarowe do badania wydatku rozpylaczy w opryskiwaczach sadowniczych ED 20

Elektroniczne stanowisko pomiarowe do badania wydatku rozpylaczy w opryskiwaczach sadowniczych ED 20

Elektroniczne stanowisko pomiarowe do badania wydatku jednostkowego rozpylaczy w opryskiwaczach sadowniczych ED 20.

Urządzenie umożliwia pomiar 20 rozpylaczy jednocześnie w trybie online.

Elementem pomiarowym jest blok 20 cylindrów z czujnikami ultradźwiękowymi umieszczonymi nad cylindrami.

Wyniki pomiaru jednostkowego wydatku rozpylaczy przesłane są poprzez WiFi do komputera i porównywane z wartościami założonymi przez producenta rozpylaczy.

Rozpylacze, których jednostkowy wydatek odbiega od zaprogramowanych tabel wydatków z powodu zanieczyszczenia lub rozkalibrowania są natychmiast identyfikowane przez oprogramowanie i prezentowane w postaci graficznej i tabelarycznej.

Dzięki specjalnym adapterom szybkozłącznym, większość rozpylaczy występujących na rynku podłącza się do urządzenia szybko i bezproblemowo.

Oprogramowanie w języku polskim z wydrukiem aktualnego urzędowego Protokołu Kontroli.

Zintegrowana baza danych.