Pessl

Strona główna » T-monitor

T-monitor

T-Monitor jest stacją umożliwiającą automatyczne monitorowanie oraz sterowanie procesami technologicznymi w czasie rzeczywistym w pomieszczeniach magazynowych, silosach oraz obiektach produkcyjnych. Sondy temperaturowe oraz wilgotnościowe mogą być montowane nawet po napełnieniu magazynów/silosów.

Każda krytyczna zmiana temperatury lub innego parametru istotnego w procesie magazynowania jest automatycznie rejestrowana i udostępniana zdalnie poprzez sieć telefonii komórkowej GPRS na serwerze producenta. Użytkownik/użytkownicy jest/są w czasie rzeczywistym informowany poprzez SMS o osiągnięciu zdefiniowanych wcześniej wartości krytycznych temperatury, wilgotności i innych.

T-Monitor zasilany jest poprzez wydajny panel solarny oraz akumulator, co czyni jednostkę monitorującą niezależną od możliwych przerw w zasilaniu energią elektryczną obiektu. Możliwość podłączenia do 400 punktów pomiarowych temperatury w trybie łańcuchów pomiarowych oraz hubów w jednym systemie monitorującym z funkcją wczesnych ostrzeżeń SMS. Dodatkowy pomiar opadu atmosferycznego oraz monitoring antywłamaniowy poprzez czujniki ruchu.

Sensory – wejścia 3 na stale zdefiniowane wejścia analogowe: prędkość wiatru, zwilżenie liścia oraz opad,
5 wejść cyfrowych: automatyczne rozpoznanie sensora, wsparcie dla łańcuchów sensorów (max. 400 sensorów)
Pamięć 8 MB typu flasch
Połączenie internetowe GSM – GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS, WLAN, satelity
Odbiornik GPS tak
Alarmy SMS konfigurowane przez użytkownika poprzez stronę internetową
Wymiary bez sensorów 41 cm x 13 cm x 7 cm
Ciężar bez sensorów 2,20 kg
Interwał pomiaru 5 minut
Interwał zapisu danych od 15 do 120 minut (definiowany przez użytkownika)
Interwał wymiany danych definiowany przez użytkownika
Akumulator 6.0 V, 4.5 Ah, zakres temperatur: -35 0 C do 80 0 C
Wymiary panelu solarnego, moc 13,5 x 13,5 cm, moc: 1,4 W
Numer katalogowy: SMS30S T-Monitor