Nawóz doglebowy


Uwaga: wprowadź bezpośrednio dane lub posłuż się przyciskami + oraz -.

Gęstość cieczy (kg/l)
+
-
Waga % N (kg/dt)
+
-
Ilość nawozu doglebowego (l/ha)
+
-
Prędkość robocza (km/h):
+
-
Rozstaw rozpylaczy / Węży rozlewowych 5S
+
-
Jednostkowy wypływ z 1 rozpylacza
Całkowite natężenie wypływu ze wszystkich rozpylaczy (łączny wydatek rozpylaczy)

Rozmiar rozpylacza -015 -02 -025 -03 -04 -05 -06 -08 -10 -15 -20
Ciśnienie robocze (bar)Ciśnienie robocze (bar)
Rozpylacz wachlarzowy FDRozpylacz wachlarzowy FD
Rozpylacz eżektorowy ID3Rozpylacz eżektorowy ID3
Rozpylacz eżektorowy kompaktowy IDKRozpylacz eżektorowy kompaktowy IDK
Eżektorowy kompaktowy IDKNEżektorowy kompaktowy IDKN

Rozmiar rozpylacza -015 -02 -025 -03 -04 -05 -06 -08 -10 -15
Ciśnienie robocze (bar)Ciśnienie robocze (bar)
Rozpylacz do nawozów doglebowych FSRozpylacz do nawozów doglebowych FS
Węże rozlewowe 5SWęże rozlewowe 5S
Węże rozlewowe 5SLWęże rozlewowe 5SL

Kryza dozująca 0.8/32 1.0/39 1.2/48 1.5/59 1.8/72
Ciśnienie robocze (bar)Ciśnienie robocze (bar)
5-otworowy rozpylacz FL czarny5-otworowy rozpylacz FL czarny
5-otworowy rozpylacz FL szary5-otworowy rozpylacz FL szary
Węże rozlewowe 5SWęże rozlewowe 5S
Węże rozlewowe 5SLWęże rozlewowe 5SL

Kryza dozująca 0.8/32 1.0/39 1.2/48 1.5/59 1.8/72
Ciśnienie robocze (bar)Ciśnienie robocze (bar)
Węże rozlewowe dla belek opryskowych (0,5m)Węże rozlewowe dla belek opryskowych (0,5m)

 
Klasyfikacja kroplistości cieczy wg ISO

BD D Ś G BG EG UG


Kategoria kroplistości

Symbol graficzny

Typ rozpylaczy LECHLER

Podatność na znoszenie

Zastosowanie

Ultra grubokroplista

FD, FS, FL, 5S, 5SL, ID, IDKN, IDK

Wyjątkowo odporna

Nawóz doglebowy, czysty RSM

Ekstremalnie grubokroplista

ID, IDKN, IDK

Wyjątkowo odporna

Nawóz doglebowy, czysty RSM

Bardzo grubokroplista

ID, IDKN, IDK

Bardzo odporna

Nawóz doglebowy, czysty RSM

Grubokroplista - Bardzo odporna -
Średniokroplista

-

Odporna -
Drobnokroplista - Wysoka -
Bardzo drobnokroplista - Bardzo wysoka -

Zakres ciśnień roboczych oraz optymalny zakres ciśnień: :
FD:
 • rozmiar -02 to -20: 1,5 – 4,0 bar
ID3:
 • rozmiar -015 to -10: 2,0 – 4,0 bar
IDK:
 • rozmiar -015 to -03: 1,5 – 2,5 bar
 • rozmiar -04 to -10: 1,0 – 2,5 bar
IDKN:
 • rozmiar -03 to -04: 1,0 – 2,5 bar

FL (włącznie z DroplegUL):
 • Kryza dozująca 0,8 to 1,0: 1,0 – 5,0 bar
 • Kryza dozująca 1,2: 1,0 – 4,0 bar
 • Kryza dozująca 1,5 to 1,8: 1,0 – 3,0 bar
Węże rozlewowe 5S:
 • Kryza dozująca 1,0 to 1,2: 1,0 – 5,0 bar
 • Kryza dozująca ISO -02 to -03: 1,0 – 5,0 bar
Węże rozlewowe 5SL:
 • Kryza dozująca 1,5 to 1,8: 1,0 – 5,0 bar
 • Kryza dozująca ISO -04 to -06: 1,0 – 5,0 bar
Węże rozlewowe dla belek opryskowych (0,5m):
 • Kryza dozująca 0,8 to 1,0: 1,0 – 10,0 bar
 • Kryza dozująca 1,2 to 1,8: 1,0 – 8,0 bar

"Ciśnienie mierzone przy rozpylaczu (korpus rozpylaczy z zaworem antykroplowym)."