Kalkulator kroplistości cieczy rozpylaczy w uprawach polowych

Dobór właściwego rozmiaru i typu rozpylaczy w zależności od dawki cieczy, prędkości roboczej oraz oczekiwanej kroplistości cieczy.


Uwaga: wprowadź bezpośrednio dane lub posłuż się przyciskami + oraz -.

Dawka cieczy (l/ha):
+
-
Prędkość robocza (km/h):
+
-
Rozstaw rozpylaczy m
+
-
Natężenie wypływu z rozpylacza [l/min]:   1.50  
Rozmiar rozpylacza -01 -015 -02 -025 -03 -04 -05 -06 -08 -10
Ciśnienie robocze (bar)Ciśnienie robocze (bar)
Eżektorowy płaskostrumieniowy ID3Eżektorowy płaskostrumieniowy ID3
Asymetryczny dwustrumieniowy eżektorowy IDTAAsymetryczny dwustrumieniowy eżektorowy IDTA
Eżektorowy kompaktowy IDKEżektorowy kompaktowy IDK
Eżektorowy kompaktowy IDKNEżektorowy kompaktowy IDKN
Dwustrumieniowy eżektorowy kompaktowy IDKTDwustrumieniowy eżektorowy kompaktowy IDKT
Uniwersalny płaskostrumieniowy LUUniwersalny płaskostrumieniowy LU
Antyznoszeniowy płaskostrumieniowy ADAntyznoszeniowy płaskostrumieniowy AD

 
Klasyfikacja kroplistości cieczy ISO

BD D Ś G BG EG UG


Kategoria kroplistości

Symbol graficzny

Typ rozpylaczy LECHLER

Podatność na znoszenie

Zastosowanie

Ultra grubokroplista

ID3, IDTA, IDKN, IDK, IDKT

Wyjątkowo odporna

Preparaty systemiczne, herbicydy doglebowe, nawozy doglebowe

Ekstremalnie grubokroplista

ID3, IDTA, IDKN, IDK, IDKT

Wyjątkowo odporna

Preparaty systemiczne, herbicydy doglebowe, nawozy doglebowe

Bardzo grubokroplista

ID3, IDTA, IDKN, IDK, IDKT

Bardzo odporna

Preparaty systemiczne

Grubokroplista ID3, IDTA, IDKN, IDK, IDKT, AD Bardzo odporna Preparaty systemiczne, preparaty kontaktowe
Średniokroplista

IDK, AD, LU

Odporna Preparaty systemiczne, preparaty kontaktowe
Drobnokroplista AD, LU Wysoka Preparaty kontaktowe
Bardzo drobnokroplista - Bardzo wysoka Preparaty kontaktowe

Zakres ciśnień roboczych oraz optymalny zakres ciśnień: :
ID3:
  • Rozmiar -01 bis -015: 3,0 – 4,0 – 8,0 bar
  • Rozmiar -02 bis -10: 2,0 – 4,0 – 8,0 bar
IDTA:
  • Rozmiar -02 bis -08: 1,0 – 4,0 – 8,0 bar
IDK:
  • Rozmiar -01 bis -03: 1,5 – 3,0 – 6,0 bar
  • Rozmiar -04 bis -10: 1,0 – 3,0 – 6,0 bar
IDKN:
  • Rozmiar -03 bis -04: 1,0 – 3,0 – 6,0 bar
IDKT:
  • Rozmiar -015 bis -025: 1,5 – 3,0 – 6,0 bar
  • Rozmiar-03 bis -06: 1,0 – 3,0 – 6,0 bar
AD:
  • Rozmiar -015 bis -04: 1,5 – 3,0 – 6,0 bar
LU:
  • Rozmiar -01 bis -08: 1,5 – 2,5 – 5,0 bar

"Ciśnienie mierzone przy rozpylaczu (korpus rozpylaczy z zaworem antykroplowym)."