Lechler

Strona główna » Filtry indywidualne rozpylaczy

Filtry indywidualne rozpylaczy

Indywidualne filtry  rozpylaczy z zaworem i bez zaworu. 

Filtry indywidualne rozpylaczy są istotnym elementem układu cieczowego każdego opryskiwacza.
Stanowią ostatni etap filtracji cieczy roboczej przed rozpylaczami. Dobór właściwego typu oraz gęstości siatki filtrów (w mesh – „M”) indywidualnych decyduje o bezproblemowej pracy opryskiwacza. LECHLER zaleca we wszystkich tabelach wydatków rozpylaczy optymalną gęstość siatki filtrów indywidualnych w zależności od rozmiaru rozpylaczy (25/ 60/ 80 mesh).

Najbardziej efektywną filtrację cieczy zapewniają cylindryczne filtry siatkowe z siatkowanym dnem (największa powierzchnia filtracji) typowe dla korpusów MULTIJET/ARAG.

Dla starszych konstrukcji opryskiwaczy wyposażonych w korpusy rozpylaczy bez zaworu antykropowego zaleca się stosowanie indywidualnych filtrów siatkowych rozpylaczy z zaworem antykroplowym.
Stosowanie tego typu filtrów we współczesnych opryskiwaczach wyposażonych standardowo w korpusy z systemem antykroplowym jest błędem.

Dostępne są również filtry szczelinowe – stosowanie mocznika ( 25 mesh) oraz filtry kołpakowe przeznaczone dla korpusów sadowniczych o gęstości 25/60 mesh.