Wyłączny importer rozpylaczy rolniczych i sadowniczych firmy Lechler,
elektroniki sterującej Müller-Elektronik,
stacji meteo Pessl Instruments,
urządzeń diagnostycznych HERBST