KonfiguratoryKonfiguratory

Müller Elektronik

Turn-Control

Turn Control

Wymagane aplikacje:
TRACK-Leader, TRACK-Leader AUTO

Aplikacja TURN-Control aktywuje automatyczne zawracanie maszyny i wprowadzenie jej na kolejną ścieżkę przejazdową.
Dzięki automatyzacji tego procesu uzyskiwana jest znacznie większa dokładność oraz powtarzalność.

We współpracy z funkcją HEADLAND-Management operator może skoncentrować całą swoją uwagę np. podczas siewu
na obserwacji prawidłowego funkcjonowania systemu wysiewającego oraz innych ważnych funkcjach maszyny.
Zarówno podczas jazdy na wprost, jak również w trakcie zawracania korzystanie z tej funkcji jest wyjątkowo komfortowe.
Do aktywowania funkcji wystarczy wprowadzenie do terminala granic pol oraz wartości minimalnego kąta zakrętu.

Turn