Kalkulator sadowniczy i polowyKalkulatory

Lechler

Rozpylacze pasowe E

e

Rozpylacz płaskostrumieniowe do oprysków pasowych i rzędowych

Zalety

  • Atest JKI z 90 % redukcją znoszenia!
  • W pełni ukształtowany wachlarz cieczy od ciśnienia roboczego 1 bar
  • Równomierny rozkład poprzeczny cieczy na całej szerokości strumienia
  • Możliwość znacznego obniżenia wysokości belki polowej

e_rys

Ustawianie rozpylaczy

Rozpylacze pasowe E umożliwiają znaczne obniżenie wysokości belki polowej w stosunku do opryskiwanej powierzchni (H). Zwiększa to precyzję wykonania oprysków pasowych.
Szerokość pasa oprysku (B) można regulować poprzez wysokość belki polowej (H) oraz/lub poprzez obrót rozpylacza w stosunku do jego osi.

etab

 

e_tab

 

  • Ciśnienie robocze mierzone przy rozpylaczu
  • Dane tabelaryczne dotyczą wody
  • Sprawdzić przed każdym sezonem rzeczywisty wypływ wody z rozpylaczy z wartościami tabelarycznymi
  • Stosować wyłącznie rozpylacze tego samego rozmiaru