Müller Elektronik

Strona główna » Multi-Control

Multi-Control

Wymagane aplikacje:
ISOBUS-UT, ISOBUS-TC (SECTION-Control)

Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji Task-Controller

Nowoczesne maszyny rolnicze oferują coraz bardziej wyrafinowane systemy. Np. siewniki w trakcie jednego przejazdu roboczego mogą wykonać równoczesny i niezależny od siebie wysiew nasion oraz aplikację nawozów mineralnych, a rozrzutniki nawozów na podstawie kilku map aplikacyjnych mogą równocześnie wysiewać do 4 różnych nawozów.

Idealnym rozwiązaniem dla tak kompleksowych systemów jest aplikacja MULTI-Control. Dzięki niej można przypisać do każdego elementu aplikacyjnego maszyny specyficzną mapę aplikacyjną. We współpracy z dostępną aplikacją MULTI SECTION-Control gwarantuje to najwyższą precyzję dozowania (Precision-Farming).

MULTI-SECTION-Control

MULTI-SECTION-Control jest aplikacją umożliwiającą w przypadku siewników wyposażonych w 2 układy dozowania (nasiona + nawóz) zastosowanie precyzyjnego sterowania poszczególnymi sekcjami roboczymi (wysiewu). Redukuje to do minimum omijaki oraz nakładki , oszczędza nawóz oraz materiał siewny.

 

MULTI-Product

MULTI-Product umożliwia przypisanie do każdego systemu dozowania maszyny specyficznej mapy aplikacyjnej. Ogranicza to ryzyko przedozowania lub odwrotnie. Funkcja ta może współpracować z sensorami on-line.

Zalety:

  • maszyny z kilkoma niezależnymi systemami (MULTI-Boom)
  • równoczesna współpraca z kilkoma mapami aplikacyjnymi
  • precyzyjne dozowanie nawozów i materiału siewnego
  • wszystkie funkcje rozbudowanych maszyn w jednym terminalu