Kalkulator w uprawach sadowniczych

Kalkulator kroplistości cieczy rozpylaczy w uprawach sadowniczych oraz jagodowych

Dobór optymalnego typu rozpylaczy oraz właściwego rozmiaru w zależności od dawki cieczy , prędkości roboczej oraz oczekiwanej kroplistości cieczy.


Uwaga: wprowadź bezpośrednio dane lub posłuż się przyciskami + oraz -
Dawka cieczy (l/ha):
+
-
Prędkość robocza (km/h):
+
-
Rozstaw rzędów (m):
+
-
Ilość rozpylaczy:
+
-
Całkowite natężenie wypływu ze wszystkich rozpylaczy (łączny wydatek rozpylaczy)
9.6 l/min
Jednostkowy wypływ z 1 rozpylacza
0.96 l/min

Rozmiar rozpylacza -005 -0067 -01 -015 -02 -025 -03 -04 -05 -06
Betriebsdruck (bar)    Ciśnienie robocze (bar) 18 8 4.4 2.8
Air-injector nozzle ID 90ID 90
Air-injector compact nozzle IDK 90IDK 90
Anti-drift nozzle AD 90AD 90
Hollow cone nozzles TRTR
Air-injector hollow cone nozzles ITRITR

Opryskiwacz wyposażony w rozpylacze o różnych rozmiarach

Rozmiar rozpylacza Ilość rozpylaczy:
+
-
+
-
Ciśnienie (bar)
Uproszczona klasyfikacja kroplistości cieczy wg BCPC

Kategoria kroplistości

MVD
µm

Symbol graficzny

Typ rozpylaczy LECHLER

Podatność na znoszenie

Zastosowanie

Ekstremalnie grubokroplista

> 575

ID, IDK, ITR

Wyjątkowo odporna

Środki ochrony roślin w uprawach sadowniczych oraz jagodowych. Stosowane z wykorzystaniem opryskiwaczy sadowniczych z pomocniczym strumieniem powietrza lub bez, opryskiwacze tunelowe z systemami recyclingu cieczy lub bez, opryskiwacze ze sterowaniem sensorami.

Bardzo grubokroplista

450 - 575

ID, IDK, ITR

Bardzo odporna

Grubokroplista

350 - 450

ID, IDK, AD, TR, ITR Odporna
Średniokroplista

250 - 350

ID, IDK, AD, TR

Ograniczona
Drobnokroplista 125 - 250 TR, AD Wysoka
Bardzo drobnokroplista < 125 TR Bardzo wysoka

Zakres ciśnień roboczych oraz optymalny zakres ciśnień:
ID 90:   3 – 8 – 15 – 20 bar 
IDK 90:   2 – 15 – 20 bar 
AD 90:   2 – 15 – 20 bar 
TR:   3 – 8 – 15 – 20 bar 
ITR:   3 – 15 – 30 bar 

"Ciśnienie mierzone przy rozpylaczu (korpus rozpylaczy z zaworem antykroplowym)"