Kalkulator w uprawach polowych

Kalkulator kroplistości cieczy rozpylaczy w uprawach polowych


Dobór właściwego rozmiaru i typu rozpylaczy w zależności od dawki cieczy, prędkości roboczej oraz oczekiwanej kroplistości cieczy.


Uwaga: wprowadź bezpośrednio dane lub posłuż się przyciskami + oraz -

Dawka cieczy (l/ha):
+
-
Prędkość robocza (km/h):
+
-
Natężenie wypływu  z rozpylacza [l/min]:   1.50  

 
Rozmiar rozpylacza -01 -015 -02 -025 -03 -04 -05 -06 -08
Ciśnienie robocze (bar)
Eżektorowy płaskostrumieniowy ID3Eżektorowy płaskostrumieniowy ID3
Asymetryczny dwustrumieniowy eżektorowy IDTAAsymetryczny dwustrumieniowy eżektorowy IDTA
Eżektorowy kompaktowy IDKEżektorowy kompaktowy IDK
Dwustrumieniowy eżekotorowy kompaktowy IDKTDwustrumieniowy eżekotorowy kompaktowy IDKT
Uniwersalny płaskostrumieniowy LUUniwersalny płaskostrumieniowy LU
Antyznoszeniowy płaskostrumieniowy ADAntyznoszeniowy płaskostrumieniowy AD

 
Uproszczona klasyfikacja kroplistości cieczy wg BCPC

Kategoria kroplistości

MVD
µm

Symbol graficzny

Typ rozpylaczy LECHLER

Podatność na znoszenie

Zastosowanie

Ekstremalnie grubokroplista

> 575

ID3, IDTA

Wyjątkowo odporna

Preparaty systemiczne, herbicydy doglebowe, nawozy doglebowe

Bardzo grubokroplista

450 - 575

ID3, IDTA, IDK

Bardzo odporna

Preparaty systemiczne

Grubokroplista

350 - 450

ID3, IDTA, IDK, IDKT, AD Odporna Preparaty systemiczne, preparaty kontaktowe
Średniokroplista

250 - 350

ID3, IDK, IDKT, AD, LU

Ograniczona Preparaty systemiczne, preparaty kontaktowe
Drobnokroplista 125 - 250 LU Wysoka Fungicydy kontaktowe, insektycydy kontaktowe, herbicydy

Zakres ciśnień roboczych oraz optymalny zakres ciśnień:
ID3:
  • rozmiar -01 do -015: 3,0 – 4,0 – 8,0 bar
  • rozmiar -02 do -08: 2,0 – 4,0 – 8,0 bar
IDTA:
  • rozmiar -02 do -08: 1,0 – 4,0 – 8,0 bar
IDK:
  • rozmiar -01 do -03: 1,5 – 3,0 – 6,0 bar
  • rozmiar -04 do -06: 1,0 – 3,0 – 6,0 bar
IDKT:
  • rozmiar -015 do -025: 1,5 – 3,0 – 6,0 bar
  • rozmiar -03 do -06: 1,0 – 3,0 – 6,0 bar
LU: 1,5 - 2,5 – 5,0 bar (wszystkie rozmiary)
AD: 1,5 - 3,0 – 6,0 bar (wszystkie rozmiary)

"Ciśnienie mierzone przy rozpylaczu (korpus rozpylaczy z zaworem antykroplowym)"


Dla urządzeń mobilnych pobierz odpowiednią aplikacje na smartfony iPhone lub Android.
 
Zeskanuj w tym celu dedykowany kod QR::
 
iPhone:
 
QRCode
 
lub wykorzystaj następujący  link
Android:
 
QRCode
 
lub wykorzystaj następujący  link