Kalkulator kroplistości cieczy rozpylaczy w uprawach sadowniczych oraz jagodowych

Dobór właściwego rozmiaru i typu rozpylaczy w zależności od dawki cieczy, prędkości roboczej oraz oczekiwanej kroplistości cieczy.


Uwaga: wprowadź bezpośrednio dane lub posłuż się przyciskami + oraz -.

Dawka cieczy (l/ha):
+
-
Prędkość robocza (km/h):
+
-
Rozstaw rzędów:
+
-
Ilość rozpylaczy:
+
-
Całkowite natężenie wypływu ze wszystkich rozpylaczy (łączny wydatek rozpylaczy)
Jednostkowy wypływ z 1 rozpylacza

Rozmiar rozpylacza -005 -0067 -01 -015 -02 -025 -03 -04 -05 -06
Ciśnienie robocze (bar)Ciśnienie robocze (bar)
Rozpylacz eżektorowy ID-90Rozpylacz eżektorowy ID-90
Rozpylacz eżektorowy kompaktowy IDK 90Rozpylacz eżektorowy kompaktowy IDK 90
Rozpylacz antyznoszeniowy AD 90Rozpylacz antyznoszeniowy AD 90
Rozpylacz wirowy TR 80Rozpylacz wirowy TR 80
Rozpylacz wirowy eżektorowy ITRRozpylacz wirowy eżektorowy ITR

Opryskiwacz wyposażony w rozpylacze o różnych rozmiarach

Rozmiar rozpylacza Ilość rozpylaczy:
+
-
+
-
Ciśnienie (bar)

 
Klasyfikacja kroplistości cieczy wg ISO

BD D Ś G BG EG UG

 

Kategoria kroplistości

Symbol graficzny

Typ rozpylaczy LECHLER

Podatność na znoszenie

Zastosowanie

Ultra grubokroplista

ID, ITR

Wyjątkowo odporna

Środki ochrony roślin w uprawach sadowniczych oraz jagodowych. Stosowane z wykorzystaniem opryskiwaczy sadowniczych z pomocniczym strumieniem powietrza lub bez, opryskiwacze tunelowe z systemami recyclingu cieczy lub bez, opryskiwacze ze sterowaniem sensorami.

Ekstremalnie grubokroplista

ID, IDK, ITR

Wyjątkowo odporna

Bardzo grubokroplista

ID, IDK, ITR

Bardzo odporna

Grubokroplista ID, IDK, AD, ITR Bardzo odporna
Średniokroplista

ID, IDK, AD, ITR

Odporna
Drobnokroplista IDK, TR, AD Wysoka
Bardzo drobnokroplista AD, TR Bardzo wysoka

Zakres ciśnień roboczych oraz optymalny zakres ciśnień: :
ID-90:
  rozmiar -01 to -06:
  3 – 8 – 15 – 20 bar
IDK 90:
  rozmiar -0067 to -06:
  2 – 15 – 20 bar
AD 90:
  rozmiar -0067 to -04:
  2 – 15 – 20 bar
TR:
  rozmiar -005 to -05:
  3 – 8 – 15 – 20 bar
ITR:
  rozmiar -01 to -02:
  3 – 10 – 30 bar

"Ciśnienie mierzone przy rozpylaczu (korpus rozpylaczy z zaworem antykroplowym)."