KonfiguratoryKonfiguratory

Müller Elektronik

CURVE-Control, MULTI-Rate

CURVE-Control – funkcja zapewniająca równomierność naniesienia środków ochrony roślin podczas zakrętów opryskiwacza na całej szerokości belki polowej.

CURVE-Control automatycznie reguluje dawkę cieczy w obrębie każdej sekcji roboczej indywidualnie, dzięki temu wydatek cieczy z każdej sekcji odpowiada zaplanowanej dawce cieczy w l/ha z całego opryskiwacza. Jest to realizowane poprzez aktywację różnych kombinacji rozpylaczy w obrębie sekcji roboczych. Koniecznym warunkiem jest montaż wielorozpylaczowych automatycznych korpusów rozpylaczy  VARIO-Select. Komputer roboczy opryskiwacza (ISOBUS-SPRAYER-Controller) oblicza w czasie rzeczywistym na podstawie czujników prędkości roboczej oraz prędkości kątowej i stopnia skrętu poszczególnych sekcji belki odpowiednią dawkę cieczy z poszczególnych sekcji. Dla każdej sekcji roboczej ustalany jest indywidualny wydatek cieczy realizowany automatycznie poprzez dobór odpowiedniej kombinacji rozpylaczy w korpusie wielorozpylaczowym VARIO-Select. System ustala aktualne położenie belki polowej w oparciu o koordynaty GPS.

MC-2-POL

MULTI-Rate

System CURVE-Control można wykorzystywać nie tylko do precyzyjnej aplikacji cieczy roboczej podczas zakrętów. Kolejną dostępną funkcją tego systemu jest automatyczne zmienne dozowanie cieczy roboczej w poszczególnych sekcjach roboczych (MULTI-Rate) w zakresie Precision Farming. We współpracy z mapami aplikacyjnymi system MULTI-Rate dokonuje zmiennego dawkowania cieczy w obszarze każdej sekcji roboczej zgodnie z zaprogramowanymi dawkami. W ten sposób system może sterować maksymalnie 18 sekcjami, co w przypadku belki polowej o szerokości roboczej 36 m umożliwia jej podział na odcinki 2 m. Istotną zaletą systemu jest stałe ciśnienie robocze w układzie cieczowym poszczególnych sekcji. W tradycyjnych opryskiwaczach stałe ciśnienie robocze dotyczyło całej szerokości belki polowej. System polecany jest również do współpracy z N-sensorami w trybie online.

MC-1-POL

Zalety:

  • wysoka precyzja aplikacji środków ochrony roślin oraz nawozów płynnych
  • redukcja uszkodzeń roślin
  • oszczędność środków i nawozów
  • nowa jakość Precision Farming 

    System CURVE-Control został nagrodzony wyróżnieniem na Targach AGROTECH 2016 w Kielcach