Kalkulator sadowniczy i polowyKalkulatory

Lechler

Automatyczny pneumatyczny korpus wielorozpylaczowy VarioSelect® II (2x/4x)

Pneumatyczny korpus rozpylaczy w wersjach dwu- (V2) – oraz czterorozpylaczowych (V4) zalecany do systemów automatycznej zmiany rozpylaczy oraz zmiennego dozowania cieczy roboczej – rolnictwo precyzyjne.

Zalety

  • praca w 2 trybach: „Vario“ lub „Select
    – tryb Vario: w pełni automatyczne sterowanie poszczególnymi rozpylaczami/kombinacją rozpylaczy w celu bezstopniowego dostosowania oczekiwanej dawki cieczy oraz  optymalnego ciśnienia roboczego zgodnie z mapą aplikacji bez względu na prędkość roboczą
    – tryb Select: manualne zdalne włączanie/wyłączanie poszczególnych rozpylaczy lub kombinacji rozpylaczy
  • wersja V2 – nowa kompaktowa budowa ze sprawdzoną techniką zaworów PSV
  • wersja V4 – nowa modularna budowa
  • zawór odcinający w bezpośrednim sąsiedztwie rozpylaczy
  • błyskawiczna reakcja korpusu na sygnał sterujący

vario-select-2

vario-select-2-1